Werkwijze

Mijn begeleiding richt zicht op mensen die last hebben van (chronische) psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Het aantal uren begeleiding en de frequentie hiervan is afhankelijk van de indicatie en van uw wensen. Tevens is het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en ouderen iets wat mij voldoening geeft.

De begeleiding kan zich richten zich op verschillende facetten van het leven zoals wonen, werk, omgaan met financiën en sociale contacten. Niet alleen gesprekken behoren tot de mogelijkheden, maar ook daadwerkelijke hulp zoals het trainen van huishoudelijke vaardigheden, verzamelwoede bij een obsessieve-compulsieve stoornis, bieden van ondersteuning bij ziekenhuisbezoek. Daarnaast kan het signaleren van (psychische) achteruitgang een belangrijk aspect van de begeleiding zijn. Naast het hebben van gesprekken in levende lijve is beeldbellen via Skype of Whatsapp ook mogelijk.

Mijn werkwijze is vraaggericht waardoor u zelf de regie heeft over het hulpverleningstraject, ik ben niet gebonden aan de tijden van een organisatie en ben ik ook buiten kantoortijden bereikbaar en beschikbaar. Begeleiding hoeft zich niet enkel te richten op gesprekken thuis, maar het samen ondernemen van activiteiten zoals: wandelen, fietsen, zwemmen, enz. kan ook een doel zijn.